Architektúru, urbanizmus, interiér a design tvoríme pre Vás
na vysokej profesionálnej úrovni už viac ako 20 rokov.

O NÁS

   Architektonická kancelária Kliský začala svoju činnosť v roku 2000 ako voľné pokračovanie Združenia autorizovaných architektov Fašung & Kliský, ktoré pôsobilo na trhu s projektovými činnosťami od roku 1991. Zakladajúcim členom kancelárie je Ing.arch. Severín Kliský (autorizovaný architekt SKA, FA SVŠT 1987). Od konca roka 2018 vykonáva kancelária svoju činnosť v právnej forme ako spoločnosť s ručením obmedzeným ARKLIS, s.r.o.. Nosnou činnosťou kancelárie je architektonická tvorba konceptov vo forme architektonických, interiérových a urbanistických štúdií a následné vypracovanie projektovej dokumentácie novostavieb (v ultranízkoenergetickom štandarde), rekonštrukcií a interiérov (občianskych a bytových).


   Súčasťou našej ponuky je aj zabezpečenie inžinierskej činnosti (ohlásenie stavebnému úradu, vybavenie stavebného povolenia a kolaudácie stavby). Navrhujeme aj projekty komplexnej obnovy a zateplenia bytových domov vrátane zabezpečenia úveru zo ŠFRB.


   Na projektoch v Architektonickej kancelárii Kliský pracovali a spoluautorsky sa podieľali viacerí architekti a architektky – Mirko Fašung, Alexandra Omelinová-Práznovská, Katarína Maršalová, Rado Kachlík, Simona Barcová, Silvia Baranová, Andrej Čechovský, Hana Bauerová, Jozef Hornáček, Michal Markusek, Zuzana Slezáková, Marian Trcka, Ladislav Michalka.

© 2000-2023 | ARKLIS, s.r.o. - Architektonická kancelária KLISKÝ