Architektúru, urbanizmus, interiér a design tvoríme pre Vás
na vysokej profesionálnej úrovni už viac ako 20 rokov.

KONTAKT

ARKLIS, s.r.o.
Architektonická kancelária KLISKÝ
Ing.arch. Severín Kliský
autorizovaný architekt SKA


Fakturačná a korešpondenčná adresa:
Ul. 29. augusta 30, 811 09 Bratislava

Adresa kancelárie: Cukrová 14, 811 08 Bratislava
Mobil: +421 903 20 20 92
E-mail: ak.klisky1@gmail.com

Registračné číslo autorizovaného architekta: 0381 AA
Dátum zaregistrovania: 12.5.1998

Peňažný ústav: VÚB a.s., pobočka Bratislava - mesto
Číslo bankového účtu: SK59 0200 0000 0040 2354 3559
IČO: 51 989 328
DIČ: 2120 866 550
IČ DPH: SK 2120 866 550


Právnická osoba zapísaná v ORSR na Okresnom súde Bratislava I
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 131996/B


Kontaktujte nás

© 2000-2023 | ARKLIS, s.r.o. - Architektonická kancelária KLISKÝ