Architektúru, urbanizmus, interiér a design tvoríme pre Vás
na vysokej profesionálnej úrovni už viac ako 20 rokov.

PROJEKTY

PORADENSTVO

O NÁS

Ing. Arch. Severín Kliský - architekt s bohatými skúsenosťami

   Architektonická kancelária Kliský začala svoju činnosť v roku 2000 ako voľné pokračovanie Združenia autorizovaných architektov Fašung & Kliský, ktoré pôsobilo na trhu s projektovými činnosťami od roku 1991. Zakladajúcim členom kancelárie je Ing.arch. Severín Kliský (autorizovaný architekt SKA, FA SVŠT 1987). Od konca roka 2018 vykonáva kancelária svoju činnosť v právnej forme ako spoločnosť s ručením obmedzeným ARKLIS, s.r.o.. Nosnou činnosťou kancelárie je architektonická tvorba konceptov vo forme architektonických, interiérových a urbanistických štúdií a následné vypracovanie projektovej dokumentácie novostavieb (v ultranízkoenergetickom štandarde), rekonštrukcií a interiérov (občianskych a bytových).


   Súčasťou našej ponuky je aj zabezpečenie inžinierskej činnosti (ohlásenie stavebnému úradu, vybavenie stavebného povolenia a kolaudácie stavby). Navrhujeme aj projekty komplexnej obnovy a zateplenia bytových domov vrátane zabezpečenia úveru zo ŠFRB.


   Na projektoch v Architektonickej kancelárii Kliský pracovali a spoluautorsky sa podieľali viacerí architekti a architektky – Mirko Fašung, Alexandra Omelinová-Práznovská, Katarína Maršalová, Rado Kachlík, Simona Barcová, Silvia Baranová, Andrej Čechovský, Hana Bauerová, Jozef Hornáček, Michal Markusek, Zuzana Slezáková, Marian Trcka, Ladislav Michalka.

KONTAKT

ARKLIS, s.r.o.
Architektonická kancelária KLISKÝ
Ing.arch. Severín Kliský
autorizovaný architekt SKA


Fakturačná a korešpondenčná adresa:
Ul. 29. augusta 30, 811 09 Bratislava

Adresa kancelárie: Cukrová 14, 811 08 Bratislava
Mobil: +421 903 20 20 92
E-mail: ak.klisky1@gmail.com

Registračné číslo autorizovaného architekta: 0381 AA
Dátum zaregistrovania: 12.5.1998

Peňažný ústav: VÚB a.s., pobočka Bratislava - mesto
Číslo bankového účtu: SK59 0200 0000 0040 2354 3559
IČO: 51 989 328
DIČ: 212 086 6550
IČ DPH: SK 212 086 6550Kontaktujte nás

© 2000-2024 | ARKLIS, s.r.o. - Architektonická kancelária KLISKÝ